Natació infantil de 2 a 15 anys Estiu

Durada

  • 1r període: del 25 de juny al 5 de juliol de 2024
  • 2n període: del 8 al 19 de juliol de 2024
  • 3r període: del 22 de juliol al 2 d’agost de 2024

2-3 anys (8 infants per grup)

Objectius: Familiarització amb el medi aquàtic, reforçar l’educació de la respiració, desenvolupar el procés de flotació, afavorir les accions de propulsions i desenvolupar les habilitats motrius bàsiques. Potenciació de l’aspecte socioafectiu.

4-6 anys (12 infants per grup)

Objectius: Assolir l’autonomia dins de l’aigua, treballar les habilitats aquàtiques i iniciar-los als estils de natació. Potenciació de l’aspecte socioafectiu.

7-10 anys (14 infants per grup)

Objectius: Iniciació i perfeccionament dels estils de natació.

11-15 anys (14 infants per grup)

Objectius: Iniciació i perfeccionament dels estils de natació.

Preus

S’aplicarà un 7% de descompte de la base imposable del preu als empadronats a Vilafranca, excepte en els preus marcats amb *. Tots els preus tenen el 21% d’IVA inclòs.