Natació infantil de 2 a 15 anys Estiu

Durada

  • 1r període: del 27 de juny al 8 de juliol de 2022
  • 2n període: de l’11 al 22 de juliol de 2022
  • 3r període: del 25 de juliol al 5 d’agost de 2022

2-3 anys (8 infants per grup)

Objectius: Familiarització amb el medi aquàtic, reforçar l’educació de la respiració, desenvolupar el procés de flotació, afavorir les accions de propulsions i desenvolupar les habilitats motrius bàsiques. Potenciació de l’aspecte socioafectiu.

4-6 anys (12 infants per grup)

Objectius: Assolir l’autonomia dins de l’aigua, treballar les habilitats aquàtiques i iniciar-los als estils de natació. Potenciació de l’aspecte socioafectiu.

7-10 anys (14 infants per grup)

Objectius: Iniciació i perfeccionament dels estils de natació.

11-15 anys (14 infants per grup)

Objectius: Iniciació i perfeccionament dels estils de natació.

Preus

IVA inclòs. Preus vàlids segons preus públics, des de l’inici de les activitats d’estiu de 2022 fins al juny de 2023, subjectes a errors tipogràfics.

S’aplicarà un descompte addicional del 7% per a persones empadronades a Vilafranca, excepte en els preus marcats amb (*).