Natació infantil de 2 a 15 anys Estiu

Durada

  • 1r període: del 26 de juny al 7 de juliol de 2023
  • 2n període: del 10 al 21 de juliol de 2023
  • 3r període: del 24 de juliol al 4 d’agost de2023

2-3 anys (8 infants per grup)

Objectius: Familiarització amb el medi aquàtic, reforçar l’educació de la respiració, desenvolupar el procés de flotació, afavorir les accions de propulsions i desenvolupar les habilitats motrius bàsiques. Potenciació de l’aspecte socioafectiu.

WordPress Tables Plugin

4-6 anys (12 infants per grup)

Objectius: Assolir l’autonomia dins de l’aigua, treballar les habilitats aquàtiques i iniciar-los als estils de natació. Potenciació de l’aspecte socioafectiu.

WordPress Tables Plugin

7-10 anys (14 infants per grup)

Objectius: Iniciació i perfeccionament dels estils de natació.

WordPress Tables Plugin

11-15 anys (14 infants per grup)

Objectius: Iniciació i perfeccionament dels estils de natació.

WordPress Tables Plugin

Preus

WordPress Tables Plugin
IVA inclòs. Preus vàlids segons preus públics, des de l’inici de les activitats d’estiu de 2023 fins al juny de 2024, subjectes a errors tipogràfics . Sàplicarà un descompte adicional del 7% per a persones empadronades a Vilafranca, excepte en els preus marcats amb (*).