Natació infantil de 2 a 15 anys Estiu

Durada

  • 1r període: del 26 de juny al 7 de juliol de 2023
  • 2n període: del 10 al 21 de juliol de 2023
  • 3r període: del 24 de juliol al 4 d’agost de2023

2-3 anys (8 infants per grup)

Objectius: Familiarització amb el medi aquàtic, reforçar l’educació de la respiració, desenvolupar el procés de flotació, afavorir les accions de propulsions i desenvolupar les habilitats motrius bàsiques. Potenciació de l’aspecte socioafectiu.

4-6 anys (12 infants per grup)

Objectius: Assolir l’autonomia dins de l’aigua, treballar les habilitats aquàtiques i iniciar-los als estils de natació. Potenciació de l’aspecte socioafectiu.

7-10 anys (14 infants per grup)

Objectius: Iniciació i perfeccionament dels estils de natació.

11-15 anys (14 infants per grup)

Objectius: Iniciació i perfeccionament dels estils de natació.

Preus

IVA inclòs. Preus vàlids segons preus públics, des de l’inici de les activitats d’estiu de 2023 fins al juny de 2024, subjectes a errors tipogràfics . Sàplicarà un descompte adicional del 7% per a persones empadronades a Vilafranca, excepte en els preus marcats amb (*).