Com abonar-me

COM EM PUC ABONAR AL COMPLEX?

Pots abonar-te per la via que et resulti més còmoda:

Abonar-te presencialment a la recepció del Complex Aquàtic en l’horari d’obertura

Abonar-te on-line, servei disponible les 24 h del dia els 365 dies de l’any

COM EM PUC ABONAR AL COMPLEX?

Pots abonar-te per la via que et resulti més còmoda:

Abonar-te presencialment a la recepció del Complex Aquàtic en l’horari d’obertura

Abonar-te on-line, servei disponible les 24 h del dia els 365 dies de l’any

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

  • Número de DNI.
  • Número de Targeta de la Seguretat Social.
  • Llibre de família o certificat d’empadronament, en cas d’abonats de la modalitat familiar.
  • Núm. de compte bancari en qual desitgi fer els pagaments successius.

MODALITATS D’ACCÉS PER A TOT L’ANY

ABONAT:

Persona usuària amb accés lliure a les piscines climatitzades, piscines exteriors, solàrium exterior, sala d’aparells de fitness i cardiovasculars, assessorament esportiu, sauna, activitats aquàtiques i físiques dirigides; reducció d’un 30% en els massatges, un 50% en activitats físiques i aquàtiques dirigides no incloses dins l’abonament i descompte en el lloguer de pistes de pàdel.

USUARI DE MIGDIA:
Persona usuària amb accés de 9 a 17 hores de dilluns a divendres, de 14 a 20 dissabtes tarda, diumenges i festius de 9 a 14 hores, amb accés lliure a les piscines climatitzades, piscines exteriors, solàrium exterior, sala d’aparells de fitness i cardiovasculars i sauna; reducció d’un 30% en els massatges, d’un 50% en activitats físiques i aquàtiques dirigides no incloses dins l’abonament i descompte en el lloguer de pistes de pàdel durant la mateixa franja horària.

ABONAMENT MINI:
Persona usuària amb 1/ús a la setmana (usos no acumulables entre setmanes), de dilluns a diumenge  excepte en horari de dilluns a dijous de les 17 a 20 hores a les piscines climatitzades, piscines exteriors, solàrium exterior, sala d’aparells de fitness i cardiovasculars, assessorament esportiu i sauna, activitats aquàtiques i físiques dirigides (incloses dins l’abonament) i descompte en el lloguer de pistes de pàdel durant el mateix ús setmanal.

ACCÉS PUNTUAL:
Amb accés a les piscines climatitzades, piscines exteriors, solàrium exterior, sauna, sala de fitness i assessorament esportiu.

S’aplicarà un 7% de descompte de la base imposable del preu als empadronats a Vilafranca, excepte en els preus marcats amb *. Tots els preus tenen el 21% d’IVA inclòs.

NOTA

  • Per tal d’accedir a l’abonament familiar, és necessari presentar el llibre de família o un certificat d’empadronament; els fills no poden superar l’edat de 25 anys i han de conviure al mateix domicili familiar.
  • La matrícula d’abonat deixarà de ser vàlida en el cas de no realitzar-se el pagament de la quota corresponent.
  • Els tiquets de 15 accessos tenen validesa d’un any des del moment de l’expedició del carnet.
  • Només podran acollir-se a la modalitat de pensionista les persones empadronades a Vilafranca i que disposin del Carnet Blanc.

MODALITATS D’ACCÉS PER A L’ESTIU

Consulta els abonaments disponibles per a la temporada d’estiu.