Normativa d'ús

Normes administratives i pagament de quotes d’abonats

El primer pagament es realitzarà mitjançant targeta de crèdit o en efectiu a la mateixa instal·lació.

A partir del segon pagament, en el cas dels abonats, el cobrament es realitzarà per domiciliació bancària, segons les dades que ens haureu facilitat.

Cal notificar les baixes per escrit, per mitjà dels impresos que es poden trobar al punt d’informació o a través del formulari de contacte.

Les baixes s’han de notificar 10 dies abans que venci l’últim pagament. Aleshores es desactivarà el carnet d’abonat.

S’avisarà als usuaris que tinguin rebuts retornats per tal que abonin la quota. En cas que el deute es mantingui, aquests usuaris seran donats de baixa i se’ls cobrarà la quantitat pendent, més les despeses bancàries, per via de constrenyiment.

Preus d’activitats vàlids fins que acabi el tercer trimestre.

L’organització no es fa responsable dels possibles robatoris que es produeixin al centre. Per aquest motiu, recomanem que s’utilitzin els armariets gratuïts situats als passadissos de les zones esportives corresponents.

El cost de la gestió de qualsevol devolució de rebut ocasionada per motius aliens al centre es repercutirà a l’usuari/ària.

Preus vàlids segons preus públics i no sotmesos a errors tipogràfics.

Normes de funcionament

No es permet fumar en tot el recinte del Complex Aquàtic, inclosos el solàrium i zones exteriors.

Per accedir a l’interior de la instal·lació és imprescindible dur la targeta d’abonat o de cursetista.

La pèrdua de la tarjeta implicarà el pagament d’una nova tarjeta segons preus vigents.

Els usuaris han de respectar la modalitat de quota a què estiguin adscrits, tant si són abonats anuals com si ho són d’estiu o són usuaris de mig dia o cursetistes.

El carnet és personal i intransferible. Deixar-lo a una altra persona suposarà la baixa del titular.

Els danys i/o els desperfectes que ocasionin a la instal·lació i/o al material per haver-ne fet un mal ús, comportarà que la persona responsable hagi de fer-ne la reposició, i això pot suposar la pèrdua del dret a ser usuari.

Se’n reserva el dret d’admissió.

La direcció de la instal·lació podrà suspendre provisionalment o permanentment el dret d’entrada en els casos de:

Incomplir el Reglament de règim intern del centre.

Sala d’aparells de fitness i cardiovasculars

Higiene
S’aconsella utilizar roba esportiva (samarreta, pantalons curts, xandall i sabatilles adequades, que han de ser de sola llisa i d’ús exclusiu).

No es podrá entrar a la classe fins que no n’hagi finalitzat l’anterior o si han transcorregut més de 15 minuts de l’inici de la sessió.

Cal retornar el material utilitzat al seu lloc.

La capacitat màxima de la sala polivalent és de 50 persones per activitat, i la de la sala taronja, és de 30 persones.

S’aconsella beure aigua durant la classe.

Cal portar una tovallola per col·locar-la sobre l’aïllant o sobre les màquines i els aparells.

Recomanacions
No es permet utilitzar la sala de musculació als menors de 16 anys (amb excepció dels infants amb prescripció mèdica, que aniran acompanyats d’un adult en tot moment i seguiran les indicacions de l’assessor).

Els joves de 16 i 17 anys han de consultar-ho prèviament a l’ensenyant.

Cal fer un bon ús de les màquines ( en cas de dubte, cal anar a consultar-ho al monitor).

Respecteu en tot moment la resta d’usuaris.

No es permet entrar amb el tors nu.

Zona d'aigües

Tot banyista té l’obligació de dutxar-se abans d’accedir a les piscines.

A les piscines climatitzades és obligatori usar casquet de bany.

No es permet menjar ni entrar begudes al recinte de les piscines climatitzades.

No es permet accedir amb calçat de carrer a les zones de platges de piscines.

No s’admeten animals domèstics a cap dels recintes de la instal·lació.

Cal respectar els espais destinats a les diferents activitats (abonats, cursos, competició….).

Als carrils destinats al lliure ús, cal nedar-hi circulant sempre per la nostra dreta.
És aconsellable circular per la platja de les piscines portant sabatilles de bany.

Cal circular caminant per les platges de les piscines; no s’hi ha de córrer ni s’hi ha de donar empentes.

No s’han de travessar els carrils senyalitzats amb sureres, ja que es pot interrompre l’activitat d’altres usuaris.

Cal complir les normes i els consells que donin els monitors o els socorristes.

Els menors de 15 anys han d’entrar acompanyats d’un adult (major de 18 anys).

No es permet d’entrar a la zona de piscines portant calçat i roba de carrer.

Es tancarà l’accés a les piscines quan el nombre d’usuaris arribi a la màxima capacitat permesa.

Sauna seca

Capacitat: 6 persones.

Temperatura: 80-90 graus.

Temps d’estada: 10-15 minuts.

Ús: mixt.

Higiene: Dutxeu-vos amb aigua calenta i sabó, i eixugueu-vos bé abans d’entrar a la sauna. Porteu una tovallola per estirar-vos o seure al banc.

Contraindicacions: Hipertensió arterial greu, varius, hipotensió arterial, malalties cardiovasculars diverses, embaràs i malalties cardíaques. Després de menjar i de beure begudes alcohòliques.

Recomanacions: Recomanacions: reumatismes crònics, asma i bronquitis, fumadors, transtorns nerviosos.

Bany de vapor

Capacitat màxima: 10 persones

Temperatura: 42/43ºC

Temps d’estada màxima: 10-15 minuts.

Ús: mixt

Recomanacions: reumatismes crònics, asma i bronquitis, fumadors,transtorns nerviosos

Gandules tèrmiques

Seguiu les recomanacions exposades al taulell d’anuncis

Dutxeu-vos amb aigua calenta i sabó, i eixugueu-vos bé abans d’entrar a les saunes o a l’hidromassatge. Porteu una tovallola per estirar-vos o seure al banc.

No està permesa l’entrada a menors de 18 anys.

És obligatori l’ús del banyador i tovallola.

En cas de dubte, consulteu al vostre metge.

Piscines d'estiu, solàrium i zona de pícnic exteriors

Els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’algú major d’edat.

No trepitgeu la gespa amb calçat de carrer.

No es pot fumar en cap lloc del recinte.

Sigueu respectuosos amb l’entorn i amb els altres usuaris.

Seguiu les instruccions dels cartells i del personal tècnic de la instal·lació.

El solàrium i les gandules són d’ús exclussiu per a abonats i usuaris de les piscines majors de 15 anys.

Utilitzeu les tovalloles per posar damunt les gandules.

No es permet reservar gandules a persones que estiguin utilitzant altres serveis que no siguin el bany/lavabo.

L’ús de les taules i les cadires està destinat a menjar i/o beure. Deixeules netes i sense brossa, tal com us agradaria trobar-les.

Seguiu les instruccions del personal tècnic de la instal·lació.

Sigueu respectuosos amb l’entorn i amb els altres usuaris.

Vestidors

Per motius d’higiene i de seguretat no es permet d’afaitar-se ni de depilar-se als vestidors.

Per motius d’higiene, demanem que utilitzeu les sabatilles de bany a l’hora de dutxar-vos.

És necessari utilitzar els armariets. No s’ha de deixar res a fora i s’ha de tancar la porta amb clau.

No s’han de llençar papers, ampolles, tiretes, xiclets, etc, fora de les papereres.

No s’ha de malgastar l’aigua; és un bé comú!

Normativa ús pistes de pàdel

La persona abonada podrà fer ús de les pistes de pàdel, amb preu d’abonat, en la franja horària d’accés de la seva tipologia d’abonament.

L’abonament MINI en disposa d’1 ús cada 7 dies, amb preu d’abonat, coincidint amb l’ús de l’abonament.

Les persones amb accessos puntuals o amb 15 accessos, disposaran de la possibilitat de llogar les pistes durant tota la franja horària d’accés.

Els menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult. No s’accepta l’entrada a les pistes als menors de 5 anys.

Cap reserva serà vàlida sense el pagament de l’import del lloguer. Es permet la reserva en línia a totes les persones abonades al Complex Aquàtic.

Des del Punt d’Atenció Ciutadana se’n comprovarà la reserva i les quotes abonades pels components de la reserva.

L’accés a les pistes es realitzarà pel Punt d’Atenció Ciutadana amb prèvia confirmació de la reserva i la comprovació dels jugadors.

L’accés a les pistes es realitzarà des del vestíbul principal. Es podrà fer ús dels vestidors amb la targeta d’accés corresponent.

El lloguer exclusiu d’una pista de pàdel atorga dret a l’ús dels vestidors del Complex Aquàtic 20 minuts abans de l’hora reservada i durant els 30 minuts posteriors. No es permet menjar dins el recinte esportiu. A més, les begudes que permetin la hidratació de l’esportista han de ser envasades amb plàstic. S’utilitzarà roba i calçat adequats per al pàdel. No es permet el tors nu dins les pistes esportives. La pista de pàdel és d’ús exclusiu per als 2 o 4 jugadors. No s’hi permet l’entrada a cap persona aliena al joc. No es retornarà l’import del lloguer si no es comunica l’anul·lació de la reserva 24h abans al telèfon 938173776 o a través del formulari de contacte del web. En cas de visualitzar qualsevol anomalia o desperfecte, us demanem que ho feu constar al Punt d’Atenció Ciutadana. El Complex Aquàtic es reserva el dret d’admissió de les persones que no en facin un bon ús o que no en respectin les instal·lacions ni la resta d’usuaris. El Complex Aquàtic té dret al bloqueig de reserva de les pistes per a l’organització d’activitats pròpies del centre.