Espai d'acollida

SERVEI D’ACOLLIMENT D’INFANTS

El servei d’acollida que us proposem té com a finalitat aconseguir que l’infant trobi un espai al Complex Aquàtic adaptat a les seves necessitats motrius i d’edat i per altra part es vol beneficiar al sector de la població que ha deixat de fer activitat física perquè té fills de curta edat i li és difícil conciliar la vida familiar amb les estones d’oci.

HORARIS - Estiu

Des del 26 de juny fins al 3 de setembre

Tancat per vacances del 28 d’agost al 3 de setembre

HORARIS - Hivern

A partir del 4 de setembre