Inscripcions activitats / cursos

TEMPORADA ESTIU 2022

Inscripcions

  • A partir del 6 de juny.

Durada

CURSOS INFANTILS
de 5 mesos a 15 anys

  • 1r període: del 27 de juny al 8 de juliol de 2022
  • 2n període: de l’11 al 22 de juliol de 2022
  • 3r període: del 25 de juliol al 5 d’agost de 2022

CURSOS Joves i adults I PROGRAMES DE SALUT
(16 anys o més)

  • 1r perídode: del 27 de juny al 29 de juliol de 2022
Forma de pagament

El pagament es realitza en el moment de la inscripció.

** En cas de devolució de rebut per causes alienes al centre, aquest s’haurà de pagar a la recepció. El cost de devolució anirà a càrrec de l’usuari/ària i serà de 3.5€.

Mesures sanitàries

Hem preparat els nostres cursos i activitats, seguint estrictament les mesures, protocols i indicacions higiene i protecció de les autoritats sanitàries, creant un programa segur, per a poder gaudir de totes les activitats amb total tranquil·litat.

Carnet d’acompanyant als cursos de natació d’infants

Aquest carnet té com a objectiu facilitar la conciliació de la pràctica esportiva dins de la unitat familiar. Permet gaudir als pares, mares o acompanyants, dels esports i activitats del complex aquàtic, en el mateix horari que tingui assignat el curs l’infant a qui s’acompanya.
*Aquest carnet és personal i intransferible (excepte en el cas del pare i mare que ho podran compartir).

Les inscripcions als cursos i activitats es faran preferiblement de forma on-line. Per a aquelles persones que no disposin de mitjans per realitzar la inscripció on-line, els atendrem de forma presencial a la recepció del centre.

Cada curs disposa d’unes places limitades que es cobriran per ordre d’inscripció. El centre reserva el dret d’anul·lar una activitat si no hi ha un nombre mínim d’inscrits. Totes les devolucions es faran a través el moneder virtual i es podran bescanviar per a qualsevol servei del centre.

Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import de l’activitat, a excepció d’una situació mèdica justificada o canvi de domicili degudament justificat documentalment, en que es farà el retorn de la part proporcional des del moment en que es notifiqui.