Inscripcions activitats / cursos

TEMPORADA ESTIU 2024

Inscripcions

  • A partir del 3 de juny.

Durada

CURSOS INFANTILS
de 5 mesos a 15 anys

  • 1r període: del 25 de juny al 5 de juliol de 2024
  • 2n període: del 8 al 19 de juliol de 2024
  • 3r període: del 22 de juliol al 2 d’agost de 2024

CURSOS Joves i adults I PROGRAMES DE SALUT
(16 anys o més)

  • 1r perídode: del 25 de juny al 29 de juliol de 2024
Forma de pagament

El pagament es realitza en el moment de la inscripció.

** En cas de devolució de rebut per causes alienes al centre, aquest s’haurà de pagar a la recepció. El cost de devolució anirà a càrrec de l’usuari/ària i serà de 4,5€.

Mesures sanitàries

Hem preparat els nostres cursos i activitats, seguint estrictament les mesures, protocols i indicacions higiene i protecció de les autoritats sanitàries, creant un programa segur, per a poder gaudir de totes les activitats amb total tranquil·litat.

Carnet d’acompanyant als cursos de natació d’infants

Aquest carnet té com a objectiu facilitar la conciliació de la pràctica esportiva dins de la unitat familiar. Permet gaudir als pares, mares o acompanyants, dels esports i activitats del complex aquàtic, en el mateix horari que tingui assignat el curs l’infant a qui s’acompanya.
*Aquest carnet és personal i intransferible (excepte en el cas del pare i mare que ho podran compartir).

Les inscripcions als cursos i activitats es faran preferiblement de forma on-line. Per a aquelles persones que no disposin de mitjans per realitzar la inscripció on-line, els atendrem de forma presencial a la recepció del centre.

Cada curs disposa d’unes places limitades que es cobriran per ordre d’inscripció. El centre reserva el dret d’anul·lar una activitat si no hi ha un nombre mínim d’inscrits.

 

DEVOLUCIONS
Si el participant anul·la la inscripció fins a 15 dies abans de l’inici de l’activitat, se li retornarà el 90% de l’import.

Si el participant anul·la la inscripció entre el 14 i el dia 1 abans de l’inici de l’activitat se li retornarà el 70% de l’import del curs, a excepció d’una situació mèdica de llarga durada o canvi de domicili justificat documentalment, en que serà el 90%. Totes les devolucions es faran a través el moneder virtual i es podran bescanviar per a qualsevol servei del centre.

Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import de l’activitat, a excepció d’una situació mèdica de llarga durada o canvi de domicili degudament justificat documentalment, en que es farà el retorn de la part proporcional des del moment en que es notifiqui.

En cas de devolució de rebuts per motius aliens al centre, a part de les condicions anteriors, caldrà afegir el cost de la devolució que serà de 4,5€ (IVA inclòs) i s’haurà de pagar a la recepció del centre.

Aquestes condicions seran aplicables independentment del tipus de curs i de la seva forma de pagament.