Normes administratives i pagament de quotes d’abonats

 • El primer pagament es realitzarà mitjançant full bancari o targeta de crèdit a la mateixa instal·lació.
 • A partir del segon pagament, en el cas dels abonats, el cobrament es realitzarà per domiciliació bancària, segons les dades que ens haureu facilitat.
 • Cal notificar les baixes per escrit, per mitjà dels impresos que es poden trovar al punt d’informació o a través del formulari de contacte
 • Les baixes s’han de notificar 10 dies abans que venci l’últim pagament. Aleshores es desactivarà el carnet d’abonat.
 • S’avisarà als usuaris que tinguin rebuts retornats per tal que abonin la quota. En cas que el deute es mantingui, aquests usuaris seran donats de baixa i se’ls cobrarà la quantitat pendent, més les despeses bancàries, per via de constrenyiment.
 • Preus d’activitats vàlids fins que acabi el tercer trimestre.
 • L’organització no es fa responsable dels possibles robatoris que es produeixin al centre. Per aquest motiu, recomanem que s’utilitzin els armariets gratuïts situats als passadissos de les zones esportives corresponents.
 • Preus vàlids segons preus públics i no sotmesos a errors tipogràfics.
Complex Aquatic
vestibul_espaiblau

Normes de funcionament

 •  No es permet fumar en tot el recinte del Complex Aquàtic, inclosos el solàrium i zones exteriors.
 •  Per accedir a l’interior de la instal·lació és imprescindible dur la targeta d’abonat o de cursetista.
 •  La pèrdua de la tarjeta implicarà el pagament d’una nova tarjeta segons preus vigents.
 •  Els usuaris han de respectar la modalitat de quota a què estiguin adscrits, tant si són abonats anuals com si ho són d’estiu o són usuaris de mig dia o cursetistes.
 •  El carnet és personal i intransferible. Deixar-lo a una altra persona suposarà la baixa del titular.
 •  Els danys i/o els desperfectes que ocasionin a la instal·lació i/o al material per haver-ne fet un mal ús, comportarà que la persona responsable hagi de fer-ne la reposició, i això pot suposar la pèrdua del dret a ser usuari.
 •  Se’n reserva el dret d’admissió
 •  La direcció de la instal·lació podrà suspendre provisionalment o permanentment el dret d’entrada en els casos de:
 •  Incomplir el reglament de règim intern del centre.
vestibul_espaiblau

Sala d’aparells de fitness i cardiovasculars

[rev_slider Normativa_fitness]

Higiene

 • S’aconsella utilizar roba esportiva (samarreta, pantalons curts, xandall i sabatilles adequades, que han de ser de sola llisa i d’ús exclusiu).
 • No es podrá entrar a la classe fins que no n’hagi finalitzat l’anterior o si han transcorregut més de 15 minuts de l’inici de la sessió.
 • Cal retornar el material utilitzat al seu lloc.
 • La capacitat màxima de la sala polivalent és de 50 persones per activitat, i la de la sala taronja, és de 30 persones.
 • S’aconsella beure aigua durant la classe.
 • Cal portar una tovallola per col·locar-la sobre l’aïllant o sobre les màquines i els aparells.

Recomanacions

 • No es permet utilitzar la sala de musculació als menors de 16 anys (amb excepció dels infants amb prescripció mèdica, que aniran acompanyats d’un adult en tot moment i seguiran les indicacions de l’assessor).
 • Els joves de 16 i 17 anys han de consultar-ho prèviament a l’ensenyant.
 • Cal fer un bon ús de les màquines ( en cas de dubte, cal anar a consultar-ho al monitor).
 • Respecteu en tot moment la resta d’usuaris.
 • No es permet entrar amb el tors nu.
Complex Aquatic

ZONA D’AIGÜES

 • Tot banyista té l’obligació de dutxar-se abans d’accedir a les piscines.
 • A les piscines climatitzades és obligatori usar casquet de bany.
 • No es permet menjar ni entrar begudes al recinte de les piscines climatitzades.
 • No es permet accedir amb calçat de carrer a les zones de platges de piscines.
 • No s’admeten animals domèstics a cap dels recintes de la instal·lació.
 • Cal respectar els espais destinats a les diferents activitats (abonats, cursos, competició….).
 • Als carrils destinats al lliure ús, cal nedar-hi circulant sempre per la nostra dreta.
Complex Aquatic
Complex Aquatic
 • És aconsellable circular per la platja de les piscines portant sabatilles de bany.
 • Cal circular caminant per les platges de les piscines; no s’hi ha de córrer ni s’hi ha de donar empentes.
 • No s’han de travessar els carrils senyalitzats amb sureres, ja que es pot interrompre l’activitat d’altres usuaris.
 • Cal complir les normes i els consells que donin els monitors o els socorristes.
 • Els menors de 15 anys han d’entrar acompanyats d’un adult (major de 18 anys).
 • No es permet d’entrar a la zona de piscines portant calçat i roba de carrer.
 • Es tancarà l’accés a les piscines quan el nombre d’usuaris arribi a la màxima capacitat permesa.

Sauna seca

 • Capacitat: 6 persones.
 • Temperatura: 80-90 graus.
 • Temps d’estada: 10-15 minuts.
 • Ús: mixt.
 • Higiene: Dutxeu-vos amb aigua calenta i sabó, i eixugueu-vos bé abans d’entrar a la sauna. Porteu una tovallola per estirar-vos o seure al banc.
 • Contraindicacions: Hipertensió arterial greu, varius, hipotensió arterial, malalties cardiovasculars diverses, embaràs i malalties cardíaques. Després de menjar i de beure begudes alcohòliques.
 • Recomanacions: Recomanacions: reumatismes crònics, asma i bronquitis, fumadors, transtorns nerviosos.

Bany de vapor

 • Capacitat màxima: 10 persones
 • Temperatura: 42/43ºC
 • Temps d’estada màxima: 10-15 minuts
 • Ús: mixt
 • Recomanacions: reumatismes crònics, asma i bronquitis, fumadors,transtorns nerviosos

Hidromassatge (aigua calenta+ bombolles d’aire)

 • Capacitat màxima: 5 persones
 • Temperatura: 32/34ºC
 • Temps d’estada màxima; 5 minuts

Gandules tèrmiques

 • Seguiu les recomanacions exposades al taulell d’anuncis
 • Dutxeu-vos amb aigua calenta i sabó, i eixugueu-vos bé abans d’entrar a les saunes o a l’hidromassatge. Porteu una tovallola per estirar-vos o seure al banc.
 • No està permesa l’entrada a menors de 18 anys.
 • És obligatori l’ús del banyador i tovallola.
 • En cas de dubte, consulteu al vostre metge.

Vestidors

 • Per motius d’higiene i de seguretat no es permet d’afaitar-se ni de depilar-se als vestidors.
 • Per motius d’higiene, demanem que utilitzeu les sabatilles de bany a l’hora de dutxar-vos.
 • És necessari utilitzar els armariets. No s’ha de deixar res a fora i s’ha de tancar la porta amb clau.
 • No s’han de llençar papers, ampolles, tiretes, xiclets, etc, fora de les papereres.
 • No s’ha de malgastar l’aigua; és un bé comú!

PISCINES D’ESTIU, SOLÀRIUM I ZONA DE PÍCNIC EXTERIORS

 • Els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’algú major d’edat.
 • No trepitgeu la gespa amb calçat de carrer.
 • No es pot fumar en cap lloc del recinte.
 • Sigueu respectuosos amb l’entorn i amb els altres usuaris.
 • Seguiu les instruccions dels cartells i del personal tècnic de la instal·lació.
 • El solàrium i les gandules són d’ús exclussiu per a abonats i usuaris de les piscines majors de 15 anys.
 • Utilitzeu les tovalloles per posar damunt les gandules.
 • No es permet reservar gandules a persones que estiguin utilitzant altres serveis que no siguin el bany/lavabo.
 • L’ús de les taules i les cadires està destinat a menjar i/o beure. Deixeules netes i sense brossa, tal com us agradaria trobar-les.
 • Seguiu les instruccions del personal tècnic de la instal·lació.
 • Sigueu respectuosos amb l’entorn i amb els altres usuaris.