DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A ABONAR-SE

  • Número de DNI.
  • Número de Targeta de la Seguretat Social.
  • Llibre de família o certificat d’empadronament, en cas d’abonats de la modalitat familiar.
  • Núm. de compte bancari en qual desitgi fer els pagaments successius.

MODALITATS D’ACCÉS PER A TOT L’ANY

ABONAT:

Persona usuària amb accés lliure a les piscines climatitzades, piscines exteriors, solàrium exterior, sala d’aparells de fitness i cardiovasculars, assessorament esportiu, sauna i hidromassatge, activitats aquàtiques i físiques dirigides; reducció d’un 30% en els massatges, un 50% en activitats físiques i aquàtiques dirigides no incloses dins l’abonament i descompte en el lloguer de pistes de pàdel.

Tipus d’abonament individual Preu matrícula Preu mensual
Infant (a partrir de 2 anys) 46,32€ 22,75€
Jove (de 16 a 25 anys) 46,32€ 43,69€
Adult (de 26 a 64 anys) 69,44€ 50,60€
Gent gran (a partir de 65 anys o amb carnet blanc) 46,32€ 25,25€
Preu matrícula Preu mensual
Familiar 1r membre 69,44€ 50,60€
Familiar 2n membre 46,32€ 40,57€
Familiar 3r i 4rt membre 46,32€ 25,25€
Familiar 5è membre i més gratuït gratuït

USUARI DE MIGDIA:

Persona usuària amb accés de 9 a 17 hores de dilluns a divendres, de 14 a 20 dissabtes tarda, diumenges i festius de 9 a 14 hores, amb accés lliure a les piscines climatitzades, piscines exteriors, solàrium exterior, sala d’aparells de fitness i cardiovasculars, sauna i hidromassatge; reducció d’un 30% en els massatges, d’un 50% en activitats físiques i aquàtiques dirigides no incloses dins l’abonament i descompte en el lloguer de pistes de pàdel durant la mateixa franja horària.

Tipus d’abonament individual Preu matrícula Preu mensual
Infant (a partir de 2 anys) 23,12€ 17,06€
Jove (de 16 a 25 anys) 23,12€ 32,77€
Adult (de 26 a 64 anys) 34,71€ 37,96€
Gent gran (a partir de 65 anys o amb carnet blanc) 23,12€ 18,95€

ABONAMENT MINI:

Persona usuària amb 1/ús a la setmana (usos no acumulables entre setmanes), de dilluns a diumenge  excepte en horari de dilluns a dijous de les 17 a 20 hores a les piscines climatitzades, piscines exteriors, solàrium exterior, sala d’aparells de fitness i cardiovasculars, assessorament esportiu, sauna i hidromassatge, activitats aquàtiques i físiques dirigides (incloses dins l’abonament) i descompte en el lloguer de pistes de pàdel durant el mateix ús setmanal.

Preu matrícula Preu mensual
Infant (a partrir de 2 anys) 11,34€ 9,10€
Jove (de 16 a 25 anys) 11,34€ 17,47€
Adult (de 26 a 64 anys) 11,34€ 20,24€
Gent gran (a partir de 65 anys o amb carnet blanc) 11,34€ 10,01€

ACCÈS PUNTUAL:

Amb accés a les piscines climatitzades, piscines exteriors, solàrium exterior, sauna, hidromassatge, sala de fitness i assessorament esportiu.

Entrada Puntual Entrada Mínim 15 px Tiquet 5 accessos Tiquet 10 accessos Tiquet 15 accessos
Infant a partir de 2 anys 3,82€ 3,06€ 16,31€ 32,62€ 48,94€
Jove de 16 a 25 anys 6,41€ 6,00€ 27,85€ 55,70€ 83,55€
Adult de 26 a 64 anys 7,53€ 6,00€ 32,38€ 64,76€ 97,14€
Gent gran a partir de 65 anys o pensionista 3,82€ 16,31€ 32,62€ 48,94€

NOTA

• Per tal d’accedir a l’abonament familiar, és necessari presentar el llibre de família o un certificat d’empadronament; els fills no poden superar l’edat de 25 anys i han de conviure al mateix domicili familiar.
• La matrícula d’abonat deixarà de ser vàlida en el cas de no realitzar-se el pagament de la quota corresponent.
• Els tiquets de 15 accessos tenen validesa d’un any des del moment de l’expedició del carnet.
• Preus vàlids segons preus públics i no sotmesos a errors tipogràfics.
• Només podran acollir-se a la modalitat de pensionista les persones empadronades a Vilafranca i que disposin del carnet blanc.
• Vàlid des de l’1 de juliol de 2019 al 30 de juny de 2020.
• IVA inclòs a tots els preus.
• Descompte del 7% de la base imposable del preu per a residents a Vilafranca, excepte en els preus amb (*).