ADULTS

LLOGUER DE PISTA

abonats (4 jugadors) no abonats (4 jugadors)
1 hora 2€/1€ (vall) 5€ / 2.5€ (vall)
1,5 hores 3€ /1.5€ (vall) 6,5€/ 3.5€ (vall)
En cas de diferent nombre de jugadors, el preu a abonar per pista 1h = 8 € i 1,5h = 12 € (en cas que tots els membres tinguin la condició d’abonats)   o de 1h = 20 € i 1,5h = 26 €
HORES VALL:

de dilluns a divendres de 6 a 16.30h
caps de setmana i festius.

BONUS 10 LLOGUER DE PISTES + 2 HORES DE REGAL

abonat no abonat
20€ 50€

ABONAMENT DE PÀDEL
Quota mensual que permet a l’usuari fer ús de les pistes de pàdel de manera il·limitada al preu d’abonat. Disposa de tots els descomptes del servei de pàdel com a ABONAT.

matrícula mensualitat
11,08€ 19,78€

NORMATIVA PER PÀDEL

 • La persona abonada podrà fer ús de les pistes de pàdel, amb preu d’abonat, en la franja horària d’accés de la seva tipologia d’abonament.
 • L’abonament MINI en disposa d’1 ús cada 7 dies, amb preu d’abonat, coincidint amb l’ús de l’abonament.
 • Les persones amb accessos puntuals o amb 15 accessos, disposaran de la possibilitat de llogar les pistes durant tota la franja horària d’accés.
 • Les persones no abonades al centre poden llogar les pistes de dilluns a divendres de 06 a 16h, excepte si van acompanyades d’una persona abonada.
 • Els menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult. No s’accepta l’entrada a les pistes als menors de 5 anys.
 • Cap reserva serà vàlida sense el pagament de l’import del lloguer. Es permet la reserva en línia a totes les persones abonades al Complex Aquàtic.
 • Des del Punt d’Atenció Ciutadana se’n comprovarà la reserva i les quotes abonades pels components de la reserva.
 • L’accés a les pistes es realitzarà pel Punt d’Atenció Ciutadana amb prèvia confirmació de la reserva i la comprovació dels jugadors.
 • L’accés a les pistes es realitzarà des del vestíbul principal. Es podrà fer ús dels vestidors amb la targeta d’accés corresponent.
 • El lloguer exclusiu d’una pista de pàdel atorga dret a l’ús dels vestidors del Complex Aquàtic 20 minuts abans de l’hora reservada i durant els 30 minuts posteriors.
 • No es permet menjar dins el recinte esportiu. A més, les begudes que permetin la hidratació de l’esportista han de ser envasades amb plàstic.
 • S’utilitzarà roba i calçat adequats per al pàdel. No es permet el tors nu dins les pistes esportives.
 • El centre disposa de material de lloguer (raquetes i pilotes) per a la pràctica esportiva. Consulteu-ne els preus al Punt d’Atenció Ciutadana.
 • La pista de pàdel és d’ús exclusiu per als 2 o 4 jugadors. No s’hi permet l’entrada a cap persona aliena al joc.
 • En cas de necessitar llum artificial, se n’abonarà l’import estipulat en el moment de començar a jugar.
 • No es retornarà l’import del lloguer si no es comunica l’anul·lació de la reserva 24h abans al telèfon 938173776 o a través del formulari de contacte del web www.complexaquatic.com
 • En cas de visualitzar qualsevol anomalia o desperfecte, us demanem que ho feu constar al Punt d’Atenció Ciutadana.
 • El Complex Aquàtic es reserva el dret d’admissió de les persones que no en facin un bon ús o que no en respectin les instal·lacions ni la resta d’usuaris.
 • El Complex Aquàtic té dret al bloqueig de reserva de les pistes per a l’organització d’activitats pròpies del centre.