CLASSES PARTICULARS

1 o 2 persones 3 o 4 persones
1 sessió 5 sessions 1 sessió 5 sessions
Infant (a partir de 2 anys) 50,76€ 217,50€ 57,96€ 253,72€
Jove i Adult (de 16 a 64 anys) 43,50€ 181,23€ 50,76€ 217,50€
Gent gran (a partir 65 anys) 36,20€ 163,11€ 43,54€ 181,23€
(Per tal d’accedir al 30% de descompte, tots els integrants de les classes particulars han de tenir la condició d’abonats)

HIVERN’18-19 – Activitats per a infants(De 5m a 6 anys)

Durada de l’activitat

 • 1r Trimestre: del 27 de setembre al 15 de desembre
 • 2n Trimestre: del 7 de gener al 23 de març
 • 3r Trimestre: del 25 de març al 17 de juny
 • Dies festius: 12 d’octubre, 1 de novembre, 6, 8  de desembre, del 15 al 22 d’abril, i 1 de maig.

NATACIÓ PER NADONS

De 5 a 12 mesos i de 12 a 24 mesos( 10 infants per grup)

Objectius: Familiarització amb el medi aquàtic, estimulació motriu i potenciació d’aspectes socioafectius. El curs es fa amb un acompanyant.
5/24 mesos Dies Horari
A (5/12) dl. de 16.15 a 17.00h
B (12/24) dl. de 18.20 a 19.05h
C (5/12) dt. de 17.25 a 18.10h
D (12/24) dt. de 19.15 a 20.00h
E (12/24) dc. de 16.15 a 17.00h
F (5/12) dc. de 18.20 a 19.05h
G (12/24) dj. de 17.25 a 18.10h
H (5/12) dv. de 16.15 a 17h
I (12/24) dv. de 17.00 a 17.45h
J (5/12) dv. de 17.45 a 18.30h
K (12/24) dv. de 18.30 a 19.15h
L (12/24) dv. de 19.15 a 20.00h
M (12/24) ds. de 10.30 a 11.15h
N (5/12) ds. de 11.15 a 12.00h
O (12/24) ds. de 12.00 a 12.45h

De 2 a 3 anys (8 infants per grup)

Objectius: Familiarització amb el medi aquàtic, reforçar l’educació de la respiració, desenvolupar el procés de flotació, afavorir les accions de propulsions i desenvolupar les habilitats motrius bàsiques. Potenciació de l’aspecte socioafectiu.

2/3 anys Dies Horari
A Descobriment dl. de 17.20 a 18.15h
B Familiarització dl. de 17.20 a 18.15h
C Familiarització dl. de 18.15 a 19.10h
D Descobriment dl. de 19.10 a 20.00h
E Descobriment dt. de 16.10 a 17.00h
F Familiarització dt. de 17.20 a 18.15h
G Descobriment dt. de 17.20 a 18.15h
H Descobriment dt. de 18.15 a 19.10h
I Familiarització dc. de 17.20 a 18.15h
J Descobriment dc. de 18.15 a 19.10h
K Familiarització dc. de 19.10 a 20.00h
L Familiarització dj. de 16.10 a 17.00h
M Descobriment dj. de 17.20 a 18.15h
N Familiarització dj. 17.20 a 18.15h
O Familiarització dj. de 18.15 a 19.10h
P Familiarització dj. de 18.15 a 19.10h
Q Descobriment dj. de 19.10 a 20.00h
R Familiarització dj. de 19.10 a 20.00h
S Descobriment dv. de 17.20 a 18.15h
T Descobriment dv. de 18.15 a 19.10h
U Familiarització dv. de 19.10 a 20.00h
V Descobriment ds. de 09.10 a 10.05h
W Familiarització ds. de 10.05 a 11.00h
X Familiarització ds. de 10.05 a 11.00h
Y Descobriment ds. d’11.00 a 11.55h
Z Familiarització ds. d’11.55 a 12.50h
AA Descobriment ds. de 12.50 a 13.45h

4 a 6 anys (12 infants per grup)

Objectius: Assolir l’autonomia dins de l’aigua, treballar les habilitats aquàtiques i iniciar-los als estils de natació. Potenciació de l’aspecte socioafectiu.

4/6 anys Dies Horari
A Familiarització dl. de 17.20 a 18.15h
B Iniciació dl. de 17.20 a 18.15h
C Perfeccionament dl. de 18.15 a 19.10h
D Perfeccionament dt. de 17.20 a 18.15h
E Familiarització dt. de 18.15 a 19.10h
F Iniciació dt. de 18.15 a 19.10h
G Familiarització dt. de 19.10 a 20.00h
H Familiarització dc. de 17.20 a 18.15h
I Iniciació dc. de 17.20 a 18.15h
J Perfeccionament dc. de 17.20 a 18.15h
K Familiarització dc. de 18.15 a 19.10h
L Iniciació dc. de 18.15 a 19.10h
M Iniciació dc. de 19.10 a 20.00h
N Familiarització dj. de 17.20 a 18.15h
O Familiarització dj. de 18.15 a 19.10h
P Iniciació dj. de 18.15 a 19.10h
Q Familiarització dv. de 17.20 a 18.15h
R Iniciació dv. de 17.20 a 18.15h
S Familiarització dv. de 18.15 a 19.10h
T Perfeccionament dv. de 18.15 a 19.10h
U Inicicació dv. de 19.10 a 20.00h
V Familiarització ds. de 09.10 a 10.05h
W Perfeccionament ds. de 09.10 a 10.05h
X Iniciació ds. de 10.05 a 11.00h
Y Familiarització ds. d’11.00 a 11.55h
Z Iniciació ds. de 11.55 a 12.50h
Usuaris Preu/Curs Preu/Curs abonats durant l’any
Infants (Menys de 6 anys) 74,73€ 37,37€

HIVERN’18-19 – Activitats per a infants (De 7 a 15 anys)

Durada de l’activitat

 • 1r Trimestre: del 27 de setembre al 15 de desembre
 • 2n Trimestre: del 7 de gener al 23 març
 • 3r Trimestre: del 25 de març al 17 de juny
 • Dies festius: 12 d’octubre, 1 de novembre, 6, 8 de desembre, del 15 al 22  d’ abril i 1 de maig.

NATACIÓ PER A INFANTS

7 a 15 anys (15 infants per grup)

Objectius: Iniciació i perfeccionament dels estils de natació.
7/10 anys Dies Horari
A Perfeccionament dl. de 18.15 a 19.10h
B Iniciació dl. de 19.10 a 20.00h
C Iniciació dt. de 18.15 a 19.10h
D Perfeccionament dj. de 19.10 a 20.00h
E Inicació dj. de 18.15 a 19.10h
F Perfeccionament dv. de 19.10 a 20.00h
G Perfeccionament ds. d’11.00 a 11.55h
H Inicació ds. de 12.50 a 13.45h
11/15 anys Dies Horari
A Perfeccionament dc. de 19.10 a 20.00h
B Perfeccionament dv. de 17.20 a 18.15h
C Perfeccionament ds. d’11.55 a 12.50h
Usuaris Preu/Curs Preu/Curs
abonats durant l’any
Infant (de 7 a 15 anys) 68,58€ 34,29€

INICIACIÓ AL PÀDEL PER A INFANTS

A partir de 7 anys (12 infants per grup)

Objectius: iniciació al pàdel mitjançant activitats lúdic esportives, amb l’objectiu de desenvolupar la psicomotricitat, la coordinació braç-pala, la integració en el grup i el control de la pilota.

Dia Edat Horari
A dl. de 17.30 a 18.20h
Usuaris Preu/Curs Preu/Curs
abonats durant l’any
Infant (de 7 a 15 anys) 74,73€ 37,37€

NOTA

 • Preus vàlids segons preus públics i no sotmesos a errors tipogràfics.
 • Vàlid des de l’inici activitats estiu de 2018 fins al 30 de juny de 2019.
 • IVA inclòs a tots els preus.
 • S’aplicarà un descompte del 7% de la base imposable del preu per a persones empadronades a Vilafranca.