DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A ABONAR-SE

  • Número de DNI.
  • Número de Targeta de la Seguretat Social.
  • Llibre de família o certificat d’empadronament, en cas d’abonats de la modalitat familiar.
  • Núm. de compte bancari en qual desitgi fer els pagaments successius.

MODALITATS D’ACCÉS PER A TOT L’ANY

ABONAT:

Persona usuària amb accés lliure a les piscines climatitzades, piscines exteriors, solàrium exterior, sala d’aparells de fitness i cardiovasculars, assessorament esportiu, sauna i hidromassatge, activitats aquàtiques i físiques dirigides; reducció d’un 30% en els massatges, un 50% en activitats físiques i aquàtiques dirigides no incloses dins l’abonament i descompte en el lloguer de pistes de pàdel.

Tipus d’abonament individual Preu matrícula Preu mensual
Infant (a partrir de 2 anys) 45,28€ 22,23€
Jove (de 16 a 25 anys) 45,28€ 42,70€
Adult (de 26 a 64 anys) 67,88€ 49,46€
Gent gran (a partir de 65 anys o pensionista) 45,28€ 24,68€
Tipus d’abonament familiar Preu matrícula(per membre) Preu mensual
Familiar 1er membre 67,88€ 49,46€
Familiar 2on membres 45,28€ 39,65€
Familiar 3er i 4t membre 45,28€ 24,68€
Familiar 5è membre i més gratuït gratuït

USUARI DE MIGDIA:

Persona usuària amb accés de 9 a 17 hores de dilluns a divendres, de 14 a 20 dissabtes tarda, diumenges i festius de 9 a 14 hores, amb accés lliure a les piscines climatitzades, piscines exteriors, solàrium exterior, sala d’aparells de fitness i cardiovasculars, sauna i hidromassatge; reducció d’un 30% en els massatges, d’un 50% en activitats físiques i aquàtiques dirigides no incloses dins l’abonament i descompte en el lloguer de pistes de pàdel durant la mateixa franja horària.

Tipus d’abonament individual Preu matrícula Preu mensual
Infant (a partir de 2 anys) 22,60€ 16,67€
Jove (de 16 a 25 anys) 22,60€ 31,03€
Adult (de 26 a 64 anys) 33,93€ 37,10€
Gent gran (a partir de 65 anys o pensionista) 22,60€ 18,51€

ABONAMENT MINI:

Persona usuària amb 1/ús a la setmana (usos no acumulables entre setmanes), de dilluns a diumenge  excepte en horari de dilluns a dijous de les 17 a 20 hores a les piscines climatitzades, piscines exteriors, solàrium exterior, sala d’aparells de fitness i cardiovasculars, assessorament esportiu, sauna i hidromassatge, activitats aquàtiques i físiques dirigides (incloses dins l’abonament) i descompte en el lloguer de pistes de pàdel durant el mateix ús setmanal.

Preu matrícula Preu mensual
Infant (a partrir de 2 anys) 11,08€ 8,89€
Jove (de 16 a 25 anys) 11,08€ 17,09€
Adult (de 26 a 64 anys) 11,08€ 19,78€
Gent gran (a partir de 65 anys) 11,08€ 9,87€

ACCÈS PUNTUAL:

Amb accés a les piscines climatitzades, piscines exteriors, solàrium exterior, sauna, hidromassatge, sala de fitness i assessorament esportiu.

Preu entrada puntual Preu entrada grups (Mínim, 15 Persones) Ticket de:
5 accessos 10 accessos 15 accessos
Infant (a partir de 2 anys) 3,71€* 3,01€* 15,95€ 31,89€ 47,84€
Jove (de 16 a 25 anys) 6,29€* 5,88€* 27,22€ 54,44€ 81,66€
Adult (de 26 a 64 anys) 7,34€* 5,88€* 31,65€ 63,30€ 94,95€
Gent gran (a partir de 65 anys o pensionista) 3,71€* 15,95€ 31,89€ 47,84€

NOTA

• Per tal d’accedir a l’abonament familiar, és necessari presentar el llibre de família o un certificat d’empadronament; els fills no poden superar l’edat de 25 anys i han de conviure al mateix domicili familiar.
• La matrícula d’abonat deixarà de ser vàlida en el cas de no realitzar-se el pagament de la quota corresponent.
• Els tiquets de 15 accessos tenen validesa d’un any des del moment de l’expedició del carnet.
• Preus vàlids segons preus públics i no sotmesos a errors tipogràfics.
• Només podran acollir-se a la modalitat de pensionista les persones empadronades a Vilafranca i que disposin del carnet blanc.
• Vàlid des de l’1 de juliol de 2018 al 30 de juny de 2019.
• IVA inclòs a tots els preus.
• Descompte del 7% de la base imposable del preu per a residents a Vilafranca, excepte en els preus amb (*).